Over de geboorte van een vlinder


'Een man zat op een zonnige middag rustig te genieten in zijn tuin. Zijn oog viel op een cocon waar net wat beweging in kwam. Er verscheen een kleine opening in de cocon en een vlinder probeerde met veel moeite zijn weg naar buiten te vinden door dat kleine gaatje.

Tot verwondering van de man was de geboorte van de vlinder niet zo'n gemakkelijk proces. De vlinder was anderhalf uur bezig om te proberen uit de nauwe opening te komen. Zij raakte daardoor vrijwel uitgeput, want ze deed plotseling helemaal niets meer.

De man had medelijden met de arme vlinder en liep zijn keuken in, op zoek naar een schaar. Toen hij terugkwam met de schaar zat de vlinder nog altijd in de cocon, wachtend op nieuwe energie. De man knipte de rest van de cocon weg; nu kon de vlinder zich moeiteloos bevrijden.

Met een schok stelde de man echter vast dat de vlinder een gezwollen lijf en verschrompelde vleugels had! Hij zag hoe de kreupele vlinder over de grond strompelde en hij wachtte tevergeefs op het spreiden van de vleugels.

Wat bleek? In zijn medelijden had de man niet beseft dat het nauwe gaatje de wijsheid van de natuur voorstelde. De vlinder wordt namelijk gedwongen zich door het nauwe gaatje te wurmen, omdat daardoor de levenssappen vanuit het lijf in de vleugels worden geperst. Het moeilijke geboorteproces was precies wat nodig was voor de vlinder.'


Bovenstaand verhaaltje vind ik erg mooi aansluiten bij de gedachte waar vanuit ik als

cliënt-centered speltherapeut werk en heeft mij geinspireerd tijdens mijn studie

Speltherapie. De man in het verhaaltje denkt de vlinder met al zijn goede bedoelingen

te helpen, maar doorbreekt hiermee het proces dat de vlinder nodig heeft om

bestaansrecht te hebben. Hetzelfde geldt voor het proces van een kind in speltherapie.

In de cliënt-centered speltherapie wordt er vanuit gegaan dat het kind zelf het

vermogen heeft om problemen op te lossen als het de ruimte krijgt om hieraan te

werken. De verantwoordelijkheid om keuzes te maken en verandering in te voeren is

aan het kind, op het moment dat hij/zij hieraan toe is. Een cliënt-centered speltherapeut

zal daarom niet sturend zijn in gesprekken of spel. Het kind neemt de leiding en de

therapeut volgt. Het wordt gezien als een proces die de therapeut niet dient te

bespoedigen, wel te verdiepen.


De vlinder in het logo van mijn praktijk staat symbool voor dit proces.