Tarieven en vergoedingen


Tarieven

Dit is een geregistreerde praktijk. Dat betekent dat de meeste zorgverzekeraars de sessies vergoeden of tegemoet komen in een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Het is aan u om te informeren of en hoe uw zorgverzekeraar de aangeboden hulp vergoedt. Het is goed om te benoemen dat ik lid ben van de FVB. Het kan zijn dat uw verzekeraar vraagt naar mijn gegevens zoals registratiecode. Deze informatie vind u op de pagina contact.


De volgende tarieven worden gehanteerd:

Kennismaking (± 30 minuten): vrijblijvend / kosteloos

Intakegesprek (60 minuten): € 80,00

Spelobservatiesessie (45 minuten): € 80,00

Speltherapiesessie (45 minuten): € 80,00

Oudergesprek (45-60 minuten): € 80,00

Verslaglegging voor uzelf of derden (op aanvraag): € 70,-

Korte telefonische gesprekken (max. 15 minuten): kosteloos

Lange telefonische gesprekken (min. 15 minuten): uurtarief naar rato


De tarieven zijn inclusief directe- en indirecte tijd en is vrijgesteld van BTW.


Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Dit dient u uiterlijk 2 werkdagen voor de afspraak telefonisch of per mail te laten weten, dan worden er geen kosten bij u in rekening gebracht.


Zorgverzekering

Indien u aanvullend verzekerd bent voor additieve of alternatieve zorg kunt u de kosten voor speltherapie of een gedeelte hiervan terugvragen bij uw zorgverzekeraar. In dit overzicht kunt u na kijken wat er vergoed wordt: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/speltherapie.


Belastingdienst

Kosten voor kinder- en jeugdtherapie kunnen soms worden afgetrokken bij de belastingaangifte onder de post Specifieke Ziektekosten, als deze niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of een andere instantie. Voor actuele en meer informatie zie de website van de Belastingdienst.


Sociale dienst

Ouders met een inkomen op bijstandsniveau kunnen de kosten voor speltherapie/ouderbegeleiding soms terugvragen bij de sociale dienst van de eigen gemeente in het kader van de Bijzondere Bijstand. Voor meer informatie zie de website van de Rijksoverheid of van uw gemeente.


PGB

 

Bij kinderen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen de kosten voor speltherapie onder bepaalde voorwaarden vanuit dit budget vergoed krijgen. U kunt zich hierover laten informeren bij het Ouder en Kindteam/jeugdconsulent van uw gemeente of het zorgloket. Voor meer informatie zie de website over PGB of de website van uw gemeente.


Fondsen

Er bestaat een schadefonds geweldsdelicten voor wanneer uw kind slachtoffer is geworden van een misdrijf. Bureau slachtofferhulp kan assisteren bij een aanvraag. Dit schadefonds keert echter alleen uit na misdrijven die in Nederland gepleegd zijn. In andere gevallen kunt u proberen om de kosten op de reisverzekering te verhalen. Ook is het mogelijk om de kosten op de dader van het misdrijf te verhalen. Kijk voor meer informatie op de website van Slachtofferhulp.Laatst bijgewerkt: mei 2022