Over Mij


Hallo, mijn naam is Simone van Riel (1982) en ben de oprichtster van deze praktijk voor speltherapie.


In 2006 heb ik de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond, waarna ik tot 2021

werkzaam ben geweest als Sociotherapeut/Cognitief Gedragstherapeutisch Werker op de dag-

behandeling voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) van een academisch centrum

voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Erg leuk werk dat mij altijd voldoende uitdaging en voldoening heeft

geboden. Desondanks leek het me ook leuk om in een heel andere setting te gaan werken en meer

individueel met een kind aan het werk te gaan om zijn/haar gestagneerde ontwikkeling weer op gang

te brengen. Zodoende ben ik aan de Post-HBO opleiding Speltherapie begonnen, welke ik in 2013

heb afgerond. Hierna ben ik gestart als zelfstandig speltherapeut. Hierin kan ik al mijn kennis, ervaring

en enthousiasme kwijt. Dit combineer ik met mijn werk als Senior Ambulant Hulpverlener/

Zorgcoördinator binnen een organisatie voor ambulante hulpverlening voor jongeren met ASS, angststoornissen, dwangstoornissen en stemmingsstoornissen.


Het leuke aan mijn werk vind ik dat ieder kind weer uniek is. Het leren kennen van de verschillende persoonlijkheden en hier op aansluiten is voor mij een leuke uitdaging. Om samen op zoek te gaan naar zijn/haar kwaliteiten en mogelijkheden. In de speltherapie ga ik samen met het kind op ontdekkingsreis, het kind de eigen kracht laten ontdekken is hier een belangrijk onderdeel van. Kinderen hebben veel veerkracht, hoe kun je die aanwenden om weer in balans te komen? Hoe kunnen ze weer vertrouwen in hun eigen kunnen krijgen? En hoe kan ik hen helpen aan hun gevoelens woorden te geven, zodat ze er verder mee kunnen? Het is zo mooi om te zien hoe een kind dat in de knel zit, zich langzaam ontvouwt en ontspant en weer perspectief ziet, weer kan lachen en kind kan zijn. Om dit proces te begeleiden en verdiepen geeft mij veel voldoening.


Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS)/FVB , SKJ en RBCZ.


Meer informatie over mijn werkzaamheden en achtergrond kunt u vinden op mijn Linkedin pagina.